/ 4 نظر / 44 بازدید
مولود

سلام خیلی ممنون از این وبلاگ خوب شما.چون تمام وبسایت های دسترسی به عکسهای مجریان این شبکه فیلتر بود.یه درخواست ازتون دارم از ندا جناب بیشتر عکس بزاریدو همچنین عکس های فیسبوک ایشان چون همونطور که گفتم ما به فیسبوک دسترسی نداریم.ممنون از تمام شما عزیزان امیدوارم که خواسته ی من را اجرا کنید.[منتظر][منتظر][منتظر][منتظر]

مولود

سلام خیلی ممنون از این وبلاگ خوب شما.چون تمام وبسایت های دسترسی به عکسهای مجریان این شبکه فیلتر بود.یه درخواست ازتون دارم از ندا جناب بیشتر عکس بزاریدو همچنین عکس های فیسبوک ایشان چون همونطور که گفتم ما به فیسبوک دسترسی نداریم.ممنون از تمام شما عزیزان امیدوارم که خواسته ی من را اجرا کنید.[منتظر][منتظر][منتظر][منتظر]

مولود

سلام خیلی ممنون از این وبلاگ خوب شما.چون تمام وبسایت های دسترسی به عکسهای مجریان این شبکه فیلتر بود.یه درخواست ازتون دارم از ندا جناب بیشتر عکس بزاریدو همچنین عکس های فیسبوک ایشان چون همونطور که گفتم ما به فیسبوک دسترسی نداریم.ممنون از تمام شما عزیزان امیدوارم که خواسته ی من را اجرا کنید.[منتظر][منتظر][منتظر][منتظر]

مولود

سلام خیلی ممنون از این وبلاگ خوب شما.چون تمام وبسایت های دسترسی به عکسهای مجریان این شبکه فیلتر بود.یه درخواست ازتون دارم از ندا جناب بیشتر عکس بزاریدو همچنین عکس های فیسبوک ایشان چون همونطور که گفتم ما به فیسبوک دسترسی نداریم.ممنون از تمام شما عزیزان امیدوارم که خواسته ی من را اجرا کنید.[منتظر][منتظر][منتظر][منتظر]